Prezentarea scolii

        Grupul Școlar Agricol Nușfalău, oferă pregătirea elevilor în domeniul mecanic, și industrie textilă-pielărie, prin liceu tehnologic curs de zi si seral ruta progresiva, stagii de pregatire practica, cursuri liceale frecvență redusă teoretic specializarea științele naturii.
        Pentru elevii din stagii de pregatire practica, profilul mecanic, școala oferă posibilitatea obținerii permiselor de conducere categoria „B" și „ C".
        Având în vedere că mulți elevi din bazinul Barcăului locuiesc la distanțe mai mari și nu au posibilitate de navetă, școala oferă posibilitatea de cazare la internatul școlii cu o capacitate de patruzeci de locuri iar servirea mesei se poate face la cantina școlii.
        Școala noastră a luat ființă în anul 1961, cu denumirea inițială de „ Școală Profesională de Mecanici Agricoli ". Inițial s-au pregătit în școală elevi doar pentru meseria de mecanici agricoli, ulterior extinzându-se și la alte specializări tot din domeniul agricol, purtând denumirea de Școală Profesională Agro-Industrială, perioadă în care elevii erau pregătiți în prima treaptă de liceu și apoi Școala Profesională cu durata de un an și jumătate.
        După 1990, școala și-a extins pregătirea elevilor prin forma liceală de 12 clase, primii absolvenți fiind în anul 1992, însă la scurt timp această formă nu s-a mai realizat la învățământul de zi, actualmente fiind învățământ liceal teoretic cu frecvență redusă si tehnologic ruta progresiva calificarea profesională tehnician în transporturi. Până în 1991, unitatea școlară a funcționat sub dublă subordonare, atât din partea Ministerului Agriculturii cât și din partea Ministerului Învățământului
        Din anul 1992, denumirea scolii este de „Grup Școlar Agricol Nușfalău" iar din anul 1995 au fost înființate și alte specializări, observându-se un declin în ceea ce privește opțiunea pentru meseria de mecanic agricol, urmând ca pregătirea elevilor să se facă la următoarele forme de învățământ :pagina principala